Välj en sida

Kontakt

E-post: info@hundberget.se

Mobil: 070-341 29 07

E-post

OBS!!! Jag har mottagit tom E-post från den här hemsidan, så ifall att ni inte får svar ifrån mig så kan det vara den här tjänsten som inte fungerar. Skicka då E-post på vanligt vis eller SMSa eller ring mig på mitt mobilnummer. Jag vill hjälpa dig!

7 + 11 =

Presentation

Hej och välkommen till hemsidan!

Jag erbjuder förrådsutrymme i ett bergrum, där jag tar emot både fordon och annat gods för säsongsförvaring och annan långtidsförvaring. Jag har som mål att du ska finna all nödvändig information här på hemsidan, inklusive prisuppgifter. Åh skulle du sakna information om något så får du gärna säga till, så ska jag fixa det.

/Jens Renberg

Fastigheten

Fastigheten är belägen i Hundbergets fd militärförråd i Älvsbyn. Bergrummet har en förvaringsyta på tre och ett halvt tusen kvadratmeter. Temperaturen i bergrummet hålls naturligt varm av jordvärmen. Förvaringslokalerna hålls torra av flera avfuktare.

Länklista

Prislista 2022

Rabatter för långtidsförvaring:

Helårsförvaring kostar 10 månader.

Förnyelse av helårsförvaring utan intag kostar 9 månader.

Säsongsförvaring kostar 6 månader.

Vintersäsongen gäller från september till maj.

Sommarsäsongen gäller från maj till januari.

Priser inklusive moms.

Vara (eventuell info):

Variant / Månadspris / Säsongspris

Säsongskampanjpris

Bil:

<5m / 500kr / 3000kr 

>5m / 600kr / 3600kr 

Bilsläpvagn (längd inklusive krok, släpet får vara fullpackat):

<4m / 300kr / 1800kr

4-5m / 400kr / 2400kr

5-6m / 500kr / 3000kr

6-7m / 600kr / 3600kr

Båttrailer (längd inklusive krok, höjd max 245cm):

<5m / 500kr / 2400kr

5-6m / 600kr / 3000kr

6-7m / 700kr / 3600kr

3-hjuling (bilklassad MC, 1,5m bred)

Alla / 250kr / 1500kr

4/6-hjuling:

Alla / 250kr / 1500kr

Kampanj på Säsongspris 1250kr

Husbil (ryms inte i lokalen)

Husvagn (ryms inte i lokalen)

Kajak:

Alla / 60kr / 600kr

Kampanj på Säsongspris 500kr

Kanot:

Alla / 90kr / 900kr

Kampanj på Säsongspris 750kr

MC:

Alla / 250kr / 1500kr

Kampanj på Säsongspris 1250kr

Snöskoter:

Alla / 300kr / 1800kr

Kampanj på Säsongspris 1250kr

Snöskoterpulka:

Alla / 200kr / 1200kr

Kampanj på Säsongspris 625kr

Snöslunga:

Alla / 250kr / 1500kr

Säsongskampanjpris 1250kr

Vattenskoter på trailer för 1st vattenskoter (1,7m bred):

Alla / 300kr / 1800kr

Vattenskoter på trailer för 2st vattenskotrar (2,5m bred, ryms inte)

Vattenskoter på egen garagevagn (max 1,2m bred):

Alla / 250kr / 1500kr

Kampanj på Säsongspris 1250kr

Åkgräsklippare:

Alla / 250kr / 1500kr

Kampanj på Säsongspris 1250kr

Europapall (vid behov utan springor, 1,2×0,8m, 0,96m2):

Alla / 50kr / 300kr

Kampanj på Säsongspris 250kr

Stor varupall (3st Europapallar monterade ihop längs långsidorna, utan springor, 240x120cm, 2,88m2):

Alla / 250kr / 1500kr

Kampanj på Säsongspris 1250kr

Logistik

Generellt:

a) Kom med torra varor, fria ifrån snö och is. Annars behöver mina avfuktare jobba mycket för att återfå rätt luftfuktighet i lokalen, åh det kräver en massa elektricitet som kostar mycket pengar med dagens elpriser.

Förbränningsmotorer:

a) Ha minimalt med bränsle i tanken ifall att läckage skulle uppstå, vilket minskar brandrisken.

b) Vrid in eventuella backspeglar.

c) Koppla ur eventuellt batteri ELLER ta med dig batteriet hem.

d) Placeras tillsammans med mig om det är för tungt för att flyttas av mig själv allena.

e) Fyll på med högoktanigt bränsle när förbränningsmotorn rullats ut ur lokalen och ska startas, vilket ökar chanserna för att motorn startar utan problem.

Bilar:

a) Körs in av dig och stängs av OMGÅENDE när fordonet står stilla, vilket undviker skadliga förbränningsgaser i en lokal som är svår att ventilera.

Bilsläpvagn:

a) Dras in av en gaffeltruck med kula körd av mig ELLER av en släpdragare dragen av mig.

Båttrailer:

a) Dras in av en gaffeltruck med kula körd av mig ELLER av en släpdragare dragen av mig.

MC:

a) Dras in tillsammans.

Snöskoter:

a) Lastas av från släpvagn till snöskoterpall.

b) Dras in tillsammans.

Snöskoterpulka:

a) Avlastas från släpvagn till snöskoterpall.

Pallar:

a) Lastas tillsammans, på sådant sätt att inga artiklar kan falla av pallen.

Information

Tunnel:

a) Maxhöjd mitt i tunneln: 252cm (undantaget faserna uppe på var sida i hörnen).

b) Maxbredd från golvet upp till 173cm: 238cm.

c) Maxbredd från 173cm upp till taket: 217cm (undantaget faserna uppe på var sida i hörnen).

Varukunder:

a) Hyr varuspecifika ytor över en viss period.

b) Betalar via Swish direkt efter att avtal undertecknats.

Kammarkunder:

a) Hyr hela kammare med löpande månadshyra.

b) Får en viss mängdrabatt.

c) Faktureras i förskott varje månad.

Förbjudna varor att förvara i lokalen:

Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, icke oskadliggjorda skjutvapen.

Försäkring:

a) Mitt företag har tecknat en ansvarsförsäkring för 10 miljoner kronor i enlighet med skadeståndslagen om lokalen eller jag skulle råka orsaka skador på dina varor.

b) Du behöver själv ha fordonsförsäkring för dina fordon.

c) Du behöver själv ha hemförsäkring för dina grejer.

Överskriden förvaringstid:

a) Om den överenskomna förvaringstiden överskrids så kommer jag att försöka kontakta dig och informera dig om det.

b) Förvaringstiden förlängs med en månad i taget.

c) Om du inte betalat för den förlängda förvaringstiden på tre månader ELLER om vi inte har kommit överens om en ny förvaringstid inom tre månader och därmed en ny förskottsbetalning av denna, så säljer jag varan och lämnar fakturan på den förlängda förvaringstiden till inkasso.

Lokalmiljö

Dina varor förvaras i kammare med en framsida av betong, åh tack och övriga väggar av plåt.

Dessa kammares insidor är torra av självgående avfuktare från det ansedda företaget Munters. Därför hålls den så kallade ”relativa luftfuktigheten” normalt på 47-53%. Detta är en hög ”torrhet” som gör att kortare perioder av ”extremt högt elrpris” kan undvikas. Den kommer dock aldrig upp nivåer av 77%, vilket är den aktuella temperaturens mögelrisk inom 8 veckor. Detta garanteras av automatiska fuktgivare som konstant läser av fuktnivåerna. Dessutom läser jag själv av manuella fuktgivare för att hålla kolla på avvikelser.

Bergrummets temperatur ligger naturligt konstant på 10-12 grader Celsius. Endast tunneln och de korridorer som angränsar mot bergväggens utsida påverkas marginellt av utetemperaturen.

En av avfuktarna i bergrummet som garanterar torr och skonsam miljö inuti förvaringskamrarna.

Lokalinteriör

Kammarens golv har en välslipad betongsula. Väggar och tak består av betong och korrugerad plåt. Takhöjden är 2-3 meter. Takbjälkar av trä hålls uppe av armeringsjärn fastbultade i bergrummets tak. Framsidans vägg till en kammare består av betong. Ingången till en kammare består av en stålport med dubbeldörrar av olika storlekar. Samtliga kammare som rymmer kunders fordon och grejer är låsta av ett hänglås.

Bilden visar en vanlig kammare i bergrummet. Notera det skinande golvet som är noggrant slipat för ökad ytjämnhet, underlättad drift och städning.

Bilden visar en vanlig port i bergrummet som extrautrustats med släplister nedtill och fått renoverade tätningslister runt om sidorna.

Säkerhet

Brandsäkerhet:

a) Dina varor förvaras relativt brandsäkert inuti en kammare då dess enda brännbara material är dess takbjälkar av trä, din vara och andra kunders varor.

b) Bergrummet är utrustat med ett nytt brandlarm.

Inbrottssäkerhet:

a) Dina varor förvaras relativt inbrottssäkert då de befinner sig i en låst kammare och inuti ett låst bergrum.

b) Huvudingången är kameraövervakad.

c) Det yttre området är övervakat av en roterande kamera.

d) Bergrummet är utrustat med inbrottslarm mot inbrytning.

Bilden visar den kameraövervakade huvudingången med porttelefon och ringklocka.

Villkor

Jag har två allmänna hyresavtal. Se nedan.

Utdrag ur: Allmänt hyresavtal för framtida mindre kunder över period med förskottsbetalning:

 1. Hyresvärden

Hädanefter betecknad ”Hyresvärden”.

 1. Hyresgästen

Hädanefter betecknad ”Hyresgästen”.

 1. Lokaluppgifter

Upplåtelsen omfattar de specificerade utrymmena som hädanefter betecknas ”Lokalen”:

 1. Hyra
 1. Lokalens användning

Lokalen hyrs ut för användning till förråd, lager och fordonsparkering.

 1. Lokalens skick

Lokalen hyrs ut i befintligt skick och är städad av Hyresvärden.

 1. Service

Följande tillhandahålls av Hyresvärden och ingår i hyran:

Avfuktning av Lokalen.

Snöröjning, sandning och städning, samt röjning av lastområdet utanför bergrummet.

 1. Hyrans betalning vid löpande avtal

Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början genom insättning på Hyresvärdens konto med den avtalade månadshyran.

 1. Ränta och betalningspåminnelse

Hyresgästen ska vid försenad hyresbetalning, utöver lagstadgad dröjsmålsränta, betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

 1. Tillgänglighet till Lokalen

Hyresvärden bestämmer i vilken omfattning denne behöver hjälp av Hyresgästen för att transportera gods in och ut ur Lokalen. Normalt tillåts Hyresgästen att själv köra in sin bil till Lokalen. Åh ibland tillåts Hyresgästen att assistera Hyresvärden. Hyresgästen kan inte hindra tillträde till Lokalen av Hyresvärden eller Hyresvärdens representant eller av Hyresvärden godkänd personal från energibolag, VA-bolag, telekombolag eller motsvarande bolag som måste ha tillgång Lokalen för skötsel och drift av fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Inredning

Lokalen uthyres utan för verksamheten särskilt avsedd inredning. Pallar och plattformar kan vid behov och Hyresvärdens godkännande tillgodoses av Hyresvärden.

 1. Underhåll

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokal och för lokalens användning nödvändiga installationer m.m.

 1. Tillsyn, skötsel, drift och ändringsarbeten

Det åligger Hyresvärden att ombesörja tillsyn, skötsel och drift av Lokalen. Hyresgästen har inte rätt att i Lokalen utföra inredningsarbeten och/eller installationsarbeten och/eller ändringsarbeten.

 1. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den uthyrda Lokalen är belägen. Försäkringen ska omfatta skada som är orsakad av tredje man.

 1. Yttre åverkan

Hyresvärden ansvarar för skador som uppstått till följd av åverkan på huvudingång, nödutgångar, samt andra dörrar eller portar som leder till eller från Lokalen samt till Lokalen tillhörande fönster och skyltar. Ansvaret omfattar i samtliga fall även karmar, bågar och foder.

 1. Låsanordningar

Hyresvärden ansvarar för att utrusta Lokalen med sådana låsskyddsanordningar och stöldskyddsanordningar som krävs för att Hyresgästens försäkring ska gälla.

 1. Nedsättning av hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran då Hyresvärden utför sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Återställande vid avflyttning

Om inte annat överenskommits ska Hyresgästen senast vid hyresförhållandets upphörande ha bortfört sin egendom från Lokalen.

 1. Force Majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra åtaganden enligt avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om Hyresvärdens åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

 1. Överlåtelse

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga medgivande överlåta hyresrätten eller sätta annan i sitt ställe.

 1. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

 1. Ändringar av avtalet

Ändringar av avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

 1. Förbjudna varor

Följande varor är förbjudna varor att förvara i lokalen: Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, icke oskadliggjorda skjutvapen.

 1. Fordon

Jag tar ansvar för uppkommen batteribrand och annan skada. Du bär ansvar för fordonsskada om kicken och/eller  magnapullen inte skulle hålla för användning.

 1. Hyrestid

Från och med datum:

Till och med datum:

 1. Underskrift

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.

Utdrag ur: Allmänt hyresavtal för framtida större kunder med löpande månadshyra

 1. Hyresvärden

Hädanefter betecknad ”Hyresvärden”.

 1. Hyresgästen

Hädanefter betecknad ”Hyresgästen”.

 1. Lokaluppgifter

Upplåtelsen omfattar de specificerade utrymmena som hädanefter betecknas ”Lokalen”:

 1. Hyra
 1. Lokalens användning

Lokalen hyrs ut för användning till förråd, lager och fordonsparkering.

 1. Lokalens skick

Lokalen hyrs ut i befintligt skick och är städad av Hyresvärden.

 1. Service

Följande tillhandahålls av Hyresvärden och ingår i hyran:

Avfuktning av Lokalen.

Snöröjning, sandning och städning, samt röjning av lastområdet utanför bergrummet.

 1. Hyrans betalning vid löpande avtal

Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början genom insättning på Hyresvärdens konto med den avtalade månadshyran.

 1. Ränta och betalningspåminnelse

Hyresgästen ska vid försenad hyresbetalning, utöver lagstadgad dröjsmålsränta, betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

 1. Tillgänglighet till Lokalen

Hyresvärden bestämmer i vilken omfattning denne behöver hjälp av Hyresgästen för att transportera gods in och ut ur Lokalen. Normalt tillåts Hyresgästen att själv köra in sin bil till Lokalen. Åh ibland tillåts Hyresgästen att assistera Hyresvärden. Hyresgästen kan inte hindra tillträde till Lokalen av Hyresvärden eller Hyresvärdens representant eller av Hyresvärden godkänd personal från energibolag, VA-bolag, telekombolag eller motsvarande bolag som måste ha tillgång Lokalen för skötsel och drift av fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Inredning

Lokalen uthyres utan för verksamheten särskilt avsedd inredning. Pallar och plattformar kan vid behov och Hyresvärdens godkännande tillgodoses av Hyresvärden.

 1. Underhåll

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokal och för lokalens användning nödvändiga installationer m.m.

 1. Tillsyn, skötsel, drift och ändringsarbeten

Det åligger Hyresvärden att ombesörja tillsyn, skötsel och drift av Lokalen. Hyresgästen har inte rätt att i Lokalen utföra inredningsarbeten och/eller installationsarbeten och/eller ändringsarbeten.

 1. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den uthyrda Lokalen är belägen. Försäkringen ska omfatta skada som är orsakad av tredje man.

 1. Yttre åverkan

Hyresvärden ansvarar för skador som uppstått till följd av åverkan på huvudingång, nödutgångar, samt andra dörrar eller portar som leder till eller från Lokalen samt till Lokalen tillhörande fönster och skyltar. Ansvaret omfattar i samtliga fall även karmar, bågar och foder.

 1. Låsanordningar

Hyresvärden ansvarar för att utrusta Lokalen med sådana låsskyddsanordningar och stöldskyddsanordningar som krävs för att Hyresgästens försäkring ska gälla.

 1. Nedsättning av hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran då Hyresvärden utför sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Återställande vid avflyttning

Om inte annat överenskommits ska Hyresgästen senast vid hyresförhållandets upphörande ha bortfört sin egendom från Lokalen.

 1. Force Majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra åtaganden enligt avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om Hyresvärdens åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

 1. Överlåtelse

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga medgivande överlåta hyresrätten eller sätta annan i sitt ställe.

 1. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

 1. Ändringar av avtalet

Ändringar av avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

 1. Förbjudna varor

Följande varor är förbjudna varor att förvara i lokalen: Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, icke oskadliggjorda skjutvapen.

 1. Fordon

Jag tar ansvar för uppkommen batteribrand och annan skada. Du bär ansvar för fordonsskada om kicken och/eller  magnapullen inte skulle hålla för användning.

 1. Hyrestid

Från och med datum:

Till och med datum:

ELLER tills vidare:

 1. Uppsägning av löpande avtal

Uppsägning av detta avtal ska göras skriftligen, för hyresvärden minst 9 månader och för hyresgästen minst 3 månader, före avtalad hyrestids utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 1 år åt gången med samma uppsägningstider.

 1. Underskrift

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresvärden:

Hyresgästen:

 1. Överenskommelse om avflyttning

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr.o.m. den till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta.

Hyresvärden:

Hyresgästen:

Integritet

Jag vill att du ska känna dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter och kunduppgifter. Detta sker idag enligt den europeiska unionens dataskyddslag GDPR. I korthet innebär det att det måste finnas ett skäl och en rättslig grund för behandlingen av dessa uppgifter. Beroende på vilket förhållandet du har till företaget behandlar jag dina uppgifter med olika ändamål och på olika rättsliga grunder. Jag kan i vissa fall behöva behandla dina uppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter i enlighet med gällande författningar.

Jag behåller information om kunden till dess att denne inte längre är kund OCH att den före detta kunden begär att jag tar bort informationen om denne. Det omfattar dock inte den information som jag enligt lag är tvungen att spara på. Jag kommer att besvara din begäran om att ta bort önskad information om dig utan onödigt dröjsmål. Handläggningstiden är maximalt en månad. Ifall jag skulle behöva mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer jag att informera dig om detta. Om det är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och att din begäran verkligen kommer ifrån dig så kan jag komma att begära ytterligare information från dig. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter jag behandlar om dig. Om informationen om dig är felaktig eller ofullständig har du möjlighet att rätta till dessa.

Jag skyddar din information genom att datorn med kunduppgifter och annan logistik har antivirusskydd och backup. Dessutom uppdateras hemsidan regelbundet för att minimera riskerna av datorintrång. Vid datorintrång kontaktas alla kunder via E-post. Skulle det bli ett allvarligare fall av datorintrång görs en polisanmälan. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till mig eller Datainspektionen. Den juridiska personen är företaget Hundbergets bergrum AB som är ansvarig för de personuppgifter som omfattas av integritetspolicyn.

Jag samlar in data om kunden för att kunna erbjuda mina tjänster till denne genom; skickad epost från kunden till mig och skickad epost från formulär här på hemsidan, samt intervju inför avtalsskrivning och betalning. Det innebär att informationen samlas på min epostadress och min dator.

Min avsikt är att minimera eller helt eliminera så kallat ”inbäddat innehåll från andra webbsidor. Normalt brukar det finnas artiklar på hemsidor såsom bilder, foton och videoklipp, samt mycket mer som kommer ifrån externa webbsidor. Det kallas för ”inbäddat innehåll” och det beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt den specifika externa webbsidan. Dessa externa webbsidor kan; använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från en tredje part, samla in uppgifter om dig, spåra din interaktion med ”inbäddat innehåll” om du har ett konto på den externa webbsidan och är inloggad på den externa webbsidan, övervaka din interaktion med ”inbäddat innehåll” på min hemsida. Då jag inte vill att kunden ska behöva råka ut för denna övervakning så arbetar jag för att eliminera detta.

Jag delar inte din information med någon annan part. Åh jag säljer heller inte vidare din information till någon annan part. Däremot använder jag mig av krypterade tredjepartsleverantörer för backup och hosting. Jag lämnar dock ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter.

Alla förändringar och uppdateringar som görs i integritetspolicyn kommer att publiceras på webbsidan. Dessutom kommer samtliga kunder att få E-post som publicerar alla förändringar och uppdateringar som gjorts i integritetspolicyn.

Hantering av ett pågående hyresförhållande:

Syftet med att hantera alla dessa uppgifter är att administrera och upprätthålla parternas skyldigheter enligt hyresavtalet. Detta har sin grund i bokföringslagen. Personuppgifterna är; namn, E-postadress, personnummer, postdress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, arbetstelefonnummer.

Syftet med kameraövervakningen är att kunna; anmäla brott, begära skadestånd för skadegörelse, bistå polismans begäran av material som bevis i pågående brottsutredning. Materialet kan sparas upp till och med 3 månader efter att det inte längre anses behövas.

Syftet med att kunna ha kontakt via E-post är att fullfölja ingångna avtal och att kunna kommunicera med dig. Personuppgifterna är; namn, E-postadress, personnummer, postdress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, arbetstelefonnummer.

Kontakt

Kundmottagning:

Jag är lite flexibel för att lära mig om vilka tider som folk skulle vilja ha tillgång till sina varor. Till exempel finner jag det orimligt att endast ha öppet när folk arbetar, då det tvingar dem att ta ledigt från jobbet. Därför vill jag ha öppet vid rimliga tider som passar mina kunder. Hör av er om när ni skulle vilja träffas. Jag är normalt tillgänglig vid följande tider om ni hör av er i förväg:

Mån-Tors: Kl08:00-19:00

Fredagar:  Kl08:00-17:00

Lördag:     Kl10:00-14:00

OBS!  Vid akuta fall utanför normala tider för kundmottagning kostar det 200 kr extra.

Om vi stämt träff och jag inte syns till är jag mest troligt tillfälligt inne i bergrummet. Använd då den kromade ringklockan på höger sida om huvudingången eller ring på den fasta telefonen nedan, så kommer jag och möter dig.

E-post: info@hundberget.se

Mobil: 070-341 29 07

Om jag inte kan nås på mobilen kan jag vara inne i bergrummet där det är radioskugga. Pröva då att ringa på den fasta telefonen nedan.

Hitta lokalens adress via kartprogram på internet:

Då lokalen är ett före detta bergrum åt Försvarsmakten har den ingen egen adress. Om du vill använda dig av något kartprogram på internet så kan du hitta lokalen på den andra sidan om Midnattssolsvägen på adressen Brukte 12 i Älvsbyn.

 

Hitta till lokalen:

Färdas 1,6 km norrut från rondellen på Norrabyn i Älvsbyn i riktning mot Vidsel, Kåbdalis och Jokkmokk. Vid foten av Hundberget på höger sida om Midnattssolsvägen finner du två asfalterade infarter som leder till en lastkaj och ingång till bergrummet.

Porttelefon:

Denna telefons ringsignal hör jag endast om jag sitter i kontoret, varför den sällan når mig. Därför rekommenderar jag dig att istället använda dig av ringklockan nedanför porttelefonen.

Ringklocka:

Under porttelefonen sitter det en ringklocka. Den hör jag överallt i bergrummet. Så den kan du gärna använda.

Företagets postadress:

Hundbergets bergrum AB
Klockarvägen 16
942 33 ÄLVSBYN

OBS! Detta är inte adressen till själva lokalen.

E-post

OBS!!! Jag har mottagit tom E-post från den här hemsidan, så ifall att ni inte får svar ifrån mig så kan det vara den här tjänsten som inte fungerar. Skicka då E-post på vanligt vis eller SMSa eller ring mig på mitt mobilnummer. Jag vill hjälpa dig!

11 + 15 =