Välj en sida

Hej!

Jag heter Jens Renberg och jag erbjuder förrådsutrymme i Hundbergets gamla militärförråd i Älvsbyn. Jag tar emot både fordon och gods. Det har en förvaringsyta på tre och ett halvt tusen kvadratmeter. Dess miljö är naturligt varm av berggrundens inneboende värme och hålls torr av flera avfuktare. Bäst av allt är säkerheten. Kort sagt är det bergsäkert!

Då jag tror starkt på tydlighet, så mitt mål är att du med tiden ska finna all nödvändig information här på hemsidan, inklusive prisuppgifter. Är det något du saknar uppgift om så kontaktar du mig. Då återkommer jag med information inom kort. Åh skulle det vara allmän information som fler kunder kan tänkas behöva så lägger jag med tiden upp det på hemsidan.

Vi ses!

Corona-rabatt 20%!

Just nu härjar coronaviruset och världsekonomin är i gungning. Det blir då viktigt för alla att hålla nere kostnaderna så att var och en har kvar lite reserver ifall att det skulle behövas. Mitt bidrag till hjälp under krisen är därför att erbjuda 20% rabatt på hyrespriserna på alla månader under perioden 2020. Förhoppningsvis blir krisen inte alltför utdragen.

Länklista

Prislista

Angivna priser gäller inklusive moms per månad under året 2020 (Corona-rabatten på 20% är redan inräknat i priset):

Bil/Båttrailer/Släp 0-5m: 320

Bil/Båttrailer/Släp 5+m: 360

Fyrhjuling/MC: 160

Husbil: Ryms tyvärr inte

Husvagn: Ryms tyvärr inte

Snöskoter: 200

Snöskoterpulka: 120

Utrymme på Europa-pall: 32

Batteriladdning: 40

Trampa i Kick på MC: 20

Dra i Magnapull: 20

Plasta in textilier: 40

Angivna priser gäller inklusive moms per månad under året 2021:

Bil/Båttrailer/Släp 0-5m: 400

Bil/Båttrailer/Släp 5+m: 450

Husbil: Ryms tyvärr inte

Husvagn: Ryms tyvärr inte

Fyrhjuling/MC: 200

Snöskoter: 250

Snöskoterpulka: 150

Utrymme på Europa-pall: 40

Batteriladdning: 50

Trampa i Kick på MC: 25

Dra i Magnapull: 25

Plasta in textilier: 50

Logistik

Allt som inte kan rullas in i bergrummet utan besvär placeras på pallar så att det lätt kan bäras in av gaffeltrucken. Jag håller med pallarna, så du behöver inte tänka på att ta med egna pallar. Pallarna är så kallade Europa-pallar med måtten 80x120cm. Behöver pallarna ett underlägg för att inte saker ska hamna i pallens springor så fixar jag det. Åh behövs det flera pallar på längden för exempelvis soffor, bord och andra möbler så ordnar jag det med.

Du får själv välja hur du packar dina varor på pallarna, men det måste stå stabilt på pallarna och det får inte sticka ut utanför pallarna, samt inte tillsammans med pallen vara högre än 185cm över marken.

För att överlämnandet ska gå så fort och smidigt som möjligt så underlättar det om du säger till i förväg vilka mått grejerna har, så kan jag förbereda eventuella pallar.

Som du märker finns det inga priser för varken husbilar eller husvagnar. Anledningen till det är att tunneln in till bergrummet är för liten för att kunna ta emot dessa fordon. Förhoppningsvis kan jag i framtiden bygga om lite för att kunna ta emot något större fordon.

Tunnelns innermått begränsar alltså vad jag kan ta emot för fordon. I grunden är den 260cm bred och 260cm hög, men hörnen upptill är fasade något i en vinkel, vilket begränsar ytterligare. Dessutom sticker det ut saker ifrån väggarna på vissa ställen. Rent praktiskt är den lite bredare nedtill än högre upp.

Maxhöjd: 252cm (undantaget fas i hörn)

Maxbredd från golvet upp till 173cm: 238cm

Maxbredd från 173cm och uppåt: 217cm (undantaget fas i hörn)

Information

Privatpersoner träffar avtal om en viss förvaringstid och betalar för denna i förskott.

Företag, föreningar och offentliga verksamheter som hyr större ytor träffar avtal om en viss förvaringstid och mängdrabatt, samt betalar för denna i förskott eller månadsvis i förskott därefter.

Dessa varor är förbjudna varor att förvara i lokalen: Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, vapen.

Kläder, mattor, soffor, textilier; förvaras i tättslutande förpackningar eller plastfolie eller plastpåsar som försluts med tejp. Syftet med detta är att undvika spridning av klädesmal som kan finnas bland varan. Dessutom kan det ha en begränsande effekt på vägglöss som också kan finnas bland varan. Antingen försluter du dina egna varor eller så försluter jag dem för en kostnad av 50 kr (Corona-rabatten medför istället en kostnad av 40 kr) per objekt (kartonger på Europa-pall med kläder/textilier, soffa, stolsgrupp).

Detta är inte en lokal för självförvaring. Istället tar jag hand om förvaringen och att forsla in och ut varor. Av säkerhetsskäl kommer därför endast jag och ett fåtal andra betrodda människor åt förvaringsutrymmet. 

Mitt företag har tecknat en ansvarsförsäkring för 10 miljoner kronor i enlighet med skadeståndslagen om lokalen eller jag skulle råka orsaka skador på dina varor.

Om den överenskomna förvaringstiden överskrids så kommer jag att försöka kontakta dig och informera dig om det, samt att förvaringstiden förlängs med en månad i taget. Om du inte betalat för den förlängda förvaringstiden på tre månader ELLER om vi inte har kommit överens om en ny förvaringstid inom tre månader och därmed en ny förskottsbetalning av denna, så säljer jag varan och lämnar fakturan på den förlängda förvaringstiden till inkasso.

Fordon

För att hålla fordonet fräscht under den långa förvaringstiden erbjuder jag ett antal extra alternativ.

Alternativ för fordonsbatterier:

a) Du kopplar ur batteriet och tar med dig det hem.

b) Du lämnar batteriet i fordonet och kopplar ur det.

c) Du lämnar batteriet i fordonet och kopplar ur det. Du fyller på batterivattnet till dess att nivån uppgår till börvärdet. Jag underhållsladdar batteriet så ofta du önskar för en kostnad av 50 kr (Corona-rabatten medför istället en kostnad av 40 kr) per tillfälle. Jag tar ansvar för uppkommen batteribrand och annan skada till följd av detta alternativ.

Alternativ för kick på MC:

a) Jag använder inte kicken.

b) Jag använder kicken ett önskat antal gånger så ofta du önskar för en kostnad av 25 kr (Corona-rabatten medför istället en kostnad av 20 kr) per tillfälle. Du bär ansvar för skada till följd av detta alternativ.

Alternativ för magnapull på fyrhjuling eller snöskoter:

a) Jag använder inte magnapullen.

b) Jag använder magnapullen ett önskat antal gånger så ofta du önskar för en kostnad av 25 kr (Corona-rabatten medför istället en kostnad av 20 kr) per tillfälle. Du bär ansvar för skada till följd av detta alternativ.

Miljö

Dina varor förvaras i en konstgjort torr miljö med cirka 50 % relativ luftfuktighet som garanteras av tre stora avfuktare. Bergrummet i sig själv har en temperatur av cirka 10 grader Celsius.

Förvaringsytan består av en kammare med; en välslipad betongsula som golv, en front av betong, tak och väggar av korrugerad plåt, en inre takhöjd av två till tre meter, takbjälkar av trä, en stålport med dubbeldörrar låsta av ett hänglås, inga pelare utan istället hålls takbjälkarna upp ifrån utsidan av armeringsjärn fästa i bergrummets tak. Inuti kammaren är luftfuktigheten kontrollerad av avfuktare. Utanför kammaren löper korridorer där luftfuktigheten är något högre. 

Ett vanligt förvaringsutrymme i lokalen. Observera att samtliga ytor i lokalen är noggrant golvslipade för ökad jämnhet och underlättad städning 

Den ena av mina två mindre avfuktare

Min större avfuktare

Den andra av mina två mindre avfuktare

Säkerhet

Dina varor förvaras brandsäkert inuti en kammare vars enda brännbara material är dess takbjälkar av trä, din vara och andra kunders varor. Jag ser dock till att ha ett visst avstånd mellan kundernas varor.

Dina varor förvaras inbrottssäkert då de befinner sig i en låst kammare, inuti ett låst bergrum. Naturligtvis är lokalen utrustad med ett automatiskt inbrottslarm. Dessutom är lokalens huvudingång kameraövervakad 24 timmar per dygn 7 dagar per vecka.

Den kameraövervakade huvudingången med porttelefon och ringklocka

En vanlig port i lokalen

Villkor

Text om villkor

Integritetspolicy

Jag vill att du ska känna dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter och kunduppgifter. Detta sker idag enligt den europeiska unionens dataskyddslag GDPR. I korthet innebär det att det måste finnas ett skäl och en rättslig grund för behandlingen av dessa uppgifter. Beroende på vilket förhållandet du har till företaget behandlar jag dina uppgifter med olika ändamål och på olika rättsliga grunder. Jag kan i vissa fall behöva behandla dina uppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter i enlighet med gällande författningar. Fortsätt att läsa mer nedan om dina rättigheter och de uppgifter jag samlar in, samt min policy.

Jag behåller information om kunden till dess att denne inte längre är kund OCH att den före detta kunden begär att jag tar bort informationen om denne. Det omfattar dock inte den information som jag enligt lag är tvungen att spara på. Jag kommer att besvara din begäran om att ta bort önskad information om dig utan onödigt dröjsmål. Handläggningstiden är maximalt en månad. Ifall jag skulle behöva mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer jag att informera dig om detta. Om det är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och att din begäran verkligen kommer ifrån dig så kan jag komma att begära ytterligare information från dig. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter jag behandlar om dig. Om informationen om dig är felaktig eller ofullständig har du möjlighet att rätta till dessa.

Jag skyddar din information genom att datorn med kunduppgifter och annan logistik har antivirusskydd och backup. Dessutom uppdateras hemsidan regelbundet för att minimera riskerna av datorintrång. Vid datorintrång kontaktas alla kunder via E-post. Skulle det bli ett allvarligare fall av datorintrång görs en polisanmälan. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till mig eller Datainspektionen. Den juridiska personen är företaget Hundbergets bergrum AB som är ansvarig för de personuppgifter som omfattas av integritetspolicyn.

Genom formulär på hemsidan som skickar epost till mig, samlar jag in data för att kunna erbjuda mina tjänster till dig. Det innebär att den informationen samlas på min epostadress och min dator.

Min avsikt är att minimera eller helt eleminera så kallat “inbäddat innehåll från andra webbsidor. Normalt finns det artiklar på hemsidor såsom bilder, foton och videoklipp, samt mycket mer som kommer ifrån externa webbsidor. Det kallas för ”inbäddat innehåll” och det beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt den specifika externa webbsidan. Dessa externa webbsidor kan; använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från en tredje part, samla in uppgifter om dig, spåra din interaktion med ”inbäddat innehåll” om du har ett konto på den externa webbsidan och är inloggad på den externa webbsidan, övervaka din interaktion med ”inbäddat innehåll” på min hemsida.

Jag delar inte din information med någon annan part. Åh jag säljer heller inte vidare din information till någon annan part. Däremot använder jag mig av krypterade tredjepartsleverantörer för backup och hosting. Jag lämnar dock ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter.

Alla förändringar och uppdateringar som görs i integritetspolicyn kommer att publiceras på webbsidan. Dessutom kommer samtliga kunder att få ett email som publicerar alla förändringar och uppdateringar som gjorts i integritetspolicyn.

Hantering av ett pågående hyresförhållande:

Syftet med att hantera alla dessa uppgifter är att administrera och upprätthålla parternas skyldigheter enligt hyresavtalet. Detta har sin grund i bokföringslagen. Personuppgifterna är; namn, epostadress, personnummer, postdress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, arbetstelefonnummer.

Syftet med kameraövervakningen är att kunna; anmäla brott, begära skadestånd för skadegörelse, bistå polismans begäran av material som bevis i pågående brottsutredning. Materialet kan sparas upp till och med 3 månader efter att det inte längre anses behövas.

Syftet med att kunna ha kontakt via E-post är att fullfölja ingångna avtal och att kunna kommunicera med dig. Personuppgifterna är; namn, epostadress, personnummer, postdress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, arbetstelefonnummer.

Kontaktuppgifter 

E-post: info@hundberget.se

Kundmottagning:

Jag tänker vara lite flexibel under året 2020 för att lära mig om vilka tider som folk skulle vilja ha tillgång till sina varor. Till exempel finner jag det orimligt att endast ha öppet när folk arbetar, då det tvingar dem att ta ledigt från jobbet. Därför vill jag ha öppet vid rimliga tider som passar mina kunder. Hör av er om när ni skulle vilja träffas. Jag är normalt tillgänglig vid följande tider:

Mån-Tors: Kl08:00-19:00

Fredagar:  Kl08:00-17:00

Lördag:     Kl10:00-14:00

OBS!  Vid akuta fall utanför normala tider för kundmottagning kostar det 200 kr extra.

Om vi stämt träff och jag inte syns till är jag mest troligt tillfälligt inne i bergrummet. Använd då den kromade ringklockan på höger sida om huvudingången eller ring på den fasta telefonen nedan, så kommer jag och möter dig.

Mobil: 070-341 29 07

Om jag inte kan nås på mobilen kan jag vara inne i bergrummet där det är radioskugga. Pröva då att ringa på den fasta telefonen nedan.

Fast telefon: 0929-125 24

Hitta till lokalen:

Färdas 1,6 km norrut från rondellen på Norrabyn i Älvsbyn i riktning mot Vidsel, Kåbdalis och Jokkmokk. Vid foten av Hundberget på höger sida om Midnattssolsvägen finner du två asfalterade infarter som leder till en lastkaj och ingång till bergrummet.

Postadress:

Hundbergets bergrum AB
Klockarvägen 16
942 33 ÄLVSBYN

OBS! Detta är inte adressen till själva lokalen.

Kontakta mig via E-post

9 + 5 =